Popravak i reparacija svih vrsta hidrauličnih letvi i pumpi volana


Kvar hidraulične letve i pumpe volana

Najčešći uzrok curenja ulja kod hidrauličnih letvi i pumpi volana su oštećenja brtvenih segmenata (gumica i semeringa). Oštećenje može biti mehaničko (oštećenje same osovine servo letve) ili kemijsko jer se s vremenom gumice i semerinzi razlažu se u servo ulju pri čemu dolazi do njihovog raspadanja. Do mehaničkog oštećenja dolazi najčešće zbog oštećenih manžetni što rezultira ulaskom vode i pijeska u radni prostor servo letve. Kod ovakvih oštećenja obavezna je strojna obrada osovine, a ako su oštećenja velika i zamjena osovine.

Servis hidraulične letve i pumpe volana

Bez obzira o kojoj se vrsti oštećenja radi, prilikom servisa koristimo originalne kitove za reparaciju hidrauličnih letvi i pumpi volana. Servis hidraulične letve volana podrazumijeva kompletnu zamjenu brtvenih segmenata i prstenova razvodnika ugradnjom originalnih dijelova. Poslije reparacije se svaka servo letva testira, a kupac ostvaruje pravo na garanciju u trajanju od godinu dana.

Zašto se odlučiti za reparaciju hidraulične letve ili pumpe volana?

Reparacijom letve ili pumpe volana dobivate ponovo funkcionalnost ovih segmenata vozila u okvirima tvorničke tolerancije, a ujedno ostvarujete i preko 50% uštede u odnosu na kupovinu nove letve ili pumpe.